O projekcie:

Podziel się:

Zespół projektowy

Zespół projektowy

Imię i nazwisko: Rola pełniona w projekcie:
prof. dr hab. med. Jakub Gołąb Koordynator Projektu BASTION, Lider WP6*, Zastępca Lidera WP5
mgr inż. Iwona Drozdowska-Rusinowicz Manager Projektu
dr hab. Dominika Nowis Lider WP1, Zastępca Lidera WP4
dr Tomasz Stokłosa Zastępca Lidera WP1
prof. dr hab. Zbigniew Gaciong Lider WP2
Anna Fogler Specjalista PR
Ewa Debudaj Specjalista PR
dr Magdalena Winiarska Lider WP3
prof. dr hab. Sławomir Majewski Lider WP7, Zastępca Lidera WP3
prof. dr hab. Rafał Płoski Lider WP4
dr Karolina Dzwonek Manager ds. Innowacji, Lider WP5
dr hab. Magdalena Król WP2 konsultant
.

.Liderzy zespołów badawczych

Imię i nazwisko: Obszar badawczy:
dr Piotr Religa Badanie krążących komórek nowotworowych w diagnostyce raka jelita grubego.
prof. dr hab. Rafał Płoski Identyfikacja defektów genetycznych powodujących niedosłuch.
dr Magdalena Winiarska Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20 w leczeniu nowotworów.
prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski Badanie roli wariancji w sekwencji mikroRNA w skuteczności leczenia nowotworów.
dr hab. Dominika Nowis Badanie inhibitorów proteasomów oraz mechanizmów fałdowania białek jako potencjalnych celów personalizowanych terapii nowotworów.
dr Tomasz Stokłosa Badanie i identyfikacja potencjalnych cząsteczek docelowych oraz markerów skuteczności leczenia przewlekłej białaczki szpikowej.
dr hab. Paweł Włodarski Badanie inhibitorów metaloproteazy w raku gruczołu krokowego.
prof. dr hab. Sławomir Majewski Molekularne i genomowe badania dotyczące kancerogenezy związanej z zakażeniem wirusami brodawczaka ludzkiego.
prof. dr hab. Zbigniew Gaciong Mechanizmy naczyniowe tworzenia się przerzutów nowotworowych.
dr Radosław Zagożdżon Rola peroxyredoksyny 1 w ludzkich nowotworach.
prof. dr hab. med. Jakub Gołąb Badanie przeciwnowotworowego działania terapii fotodynamicznej (PDT) oraz związków indukujących stres siateczki śródplazmatycznej.
.

.

Badacze i specjaliści IT

Imię i nazwisko: Stanowisko:
dr Anna Wójcicka Doświadczony badacz
dr Małgorzata Firczuk Doświadczony badacz
dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz Doświadczony badacz
dr Joanna Drzewińska-Chańko Doświadczony badacz
dr Magdalena Banach-Orłowska Doświadczony badacz
dr Beata Pyrzyńska Doświadczony badacz
dr Oksana Kovtonyuk Doświadczony badacz
dr Małgorzata Bajor Doświadczony badacz
dr Iwona Solarska Doświadczony badacz
Piotr Stawiński Specjalista IT
Sławomir Gruca Specjalista IT
dr Paweł Gaj Doświadczony badacz

* WP – Work Package