O projekcie:

Podziel się:

Iwona Solarska

Dr n. med.  Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat w dziedzinie nauk medycznych obroniła w 2009 roku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

W latach 2004 – 2014 zaangażowana w projekty badawcze finansowane przez MNiSW, m. in. „Zaawansowane metody molekularne w hematologii. Opracowanie i wdrożenie standardów badań choroby resztkowej, chimeryzmu poprzeszczepowego i translokacji markerowych” „Molekularny mechanizm progresji i pierwotnej lekooporności na imatinib w przewlekłej białaczce szpikowej”, „Znaczenie mutacji FLT3-ITD i MLL-PTD oraz nadekspresji genów oporności lekowej MDR1,MRP1,LRP i BCRP u chorych na ostre białaczki nielimfoblastyczne” realizowane w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku doświadczonego badacza w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu BASTION.