Podziel się:

Sławomir Majewski

slawomir-majewski

Prof. zw. dr hab. n. med. Sławomir Majewski jest specjalistą z dermatologii i wenerologii oraz alergologii. W latach 1981-1984 pracował w Zakładzie Histologii i Embriologii Instytutu Biostruktury AM w Warszawie, a następnie w Klinice Dermatologicznej AM. Od 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Wenerologii. Od 2008r jest kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1.09.2008 r. pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą WUM.

W latach 1989-1990  przebywał na Stypendium Humboldta w Klinice Dermatologicznej Uniwersytetu w Monachium oraz w Instytucie Immunologii Uniwersytetu w Monachium, a w latach 1990-1991jako visiting profesor w Unite des Papillomavirus, Instytut Pasteura w Paryżu (stypendium CNRS).

Jest członkiem korespondentem PAN (od 2002), pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Wydziału VI Nauk Medycznych PAN (1996-2010 oraz Rady Europejskich Badań Medycznych (European Medical Research Councils, EMRC). Ponadto jest członkiem European Society of Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology, European Association for Cancer Research,  American Association for Cancer Research, International Advisory Committee of the Archives of Dermatology, International Editorial Committee of the Journal of American Academy of Dermatology, Board Member of European Society for Dermatological Research (ESDR) 2000-2004

Jest autorem lub współautorem 370 artykułów (łączny impact factor za opublikowane artykuły (bez streszczeń) wynosi 420.  Indeks cytowań wynosi 4150  , a aktualny „indeks h” – 34. Profesor Majewski był kierownikiem lub koordynatorem projektów finansowanych z funduszy europejskich, w tym grantu „Copernicus”, EPIDERM (European Initiative for Prevention of Dermatological Malignancies) oraz ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network). W ostatnich latach kieruje ze strony polskiej projektem EHR4CR (Electronic Heath Records for Clinical Research) w ramach IMI (Innovative Medicines Initiative).

Głównym obszarem zainteresowań naukowych są zaburzenia immunologiczne w chorobach o podłożu autoimmunologicznym, mechanizmy skórnej onkogenezy , w tym szczególnie rola wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz procesy angiogenezy nowotworowej. W 2002 roku został powołany do Międzynarodowego Komitetu Sterującego w badaniach FUTURE II nad pierwszą szczepionką przeciw wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV).