Zespół badawczy Dominiki Nowis

IMG_2846

Zespół badawczy Dominiki Nowis

Skład zespołu

  • dr. hab. med. Dominika Nowis
  • dr Małgorzata Firczuk
  • dr med. Agata Malenda
  • Justyna Chlebowska
  • Karolina Furs
  • Radosław Sadowski
  • Antoni Domagała
  • Joanna Barankiewicz
  • Anna Trzeciecka

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Dominika Nowis)

Impact Factor:
313,915
Liczba cytowań
(Google Scholar): 2425
Indeks Hirscha:
19

Obszar badawczy

Doktor Nowis ze swoim zespołem bada mechanizmy regulujące degradację białek oraz funkcję siateczki śródplazmatycznej (ER, ang. endoplasmic reticulum) w komórkach nowotworowych.

W komórkach ssaków istnieją dwa główne mechanizmy uczestniczące w rozkładzie uszkodzonych, wadliwych lub niepotrzebnych białek. Są one związane z działaniem proteasomu oraz autofagii. Komórki nowotworowe, ze względu na nasilony metabolizm oraz niezwykłe tempo proliferacji, wytwarzają ogromne ilości białek, które przeładowują ich organelle. Jeśli takie gromadzące się białka nie są szybko usunięte, stają się dla komórki toksyczne i prowadzą do jej śmierci.

Najlepiej poznanym nowotworem nadmiernie wytwarzającym białka jest szpiczak ‒ nowotwór szpiku wywodzący się z wydzielających przeciwciała limfocytów B. Zahamowanie degradacji białek za pomocą nowej grupy leków zwanych inhibitorami proteasomu znacząco zwiększyło prawdopodobieństwo przeżycia pacjentów chorujących na szpiczaka.

Grupa dr Nowis, we współpracy z dr. Gaetano Vattemim z Uniwersytetu w Weronie, bada wpływ inhibitorów proteasomu nie tylko na komórki nowotworowe, lecz również na prawidłowe komórki i tkanki. Ich celem jest pomoc lekarzom w lepszym doborze pacjentów do leczenia inhibitorami proteasomu, aby ograniczyć ryzyko pojawienia się nieoczekiwanych działań niepożądanych tych leków.

Zespół dr Nowis jest również zainteresowany mechanizmami regulującymi stres ER ‒ zjawisko często towarzyszące nagromadzeniu się nieprawidłowo sfałdowanych białek w siateczce śródplazmatycznej. Bada enzymy regulujące ilość reaktywnych form tlenu w komórce oraz funkcję białek opiekuńczych (chaperonów), chroniących inne makrocząsteczki przed uszkodzeniem. Dzięki tym badaniom zespół ma nadzieję na zidentyfikowanie nowych celów terapii przeciwnowotworowej.