Podziel się:

Małgorzata Bajor

Malgorzata-Bajor

dr n. biol., w 2003 roku ukończyła studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia doktoranckie w zakresie biochemii odbyła w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie w 2010 roku uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych. W latach 2008-2012 odbyła staż naukowy w Laboratorium Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, a na przełomie 2012/2013 staż podoktorski w Peninsula College of Medicine and Dentistry, University of Exeter w Wielkiej Brytanii na który otrzymała stypendium wyjazdowe w ramach „COST Action BM001: Short-Term Scientific Mission Grant”. Obecnie pracuje w Zakładzie Immunologii WUM, gdzie zaangażowana jest w realizację projektu dotyczącego badania udziału szlaków przekazywania sygnałów związanych z układem wychwytywania wolnych rodników, stresem oksydacyjnym i receptorem estrogenowym w etiologii raka piersi. W swojej pracy wykorzystuje zaawansowane techniki proteomiczne do badania funkcjonalnych oddziaływań pomiędzy białkami.