Zespół badawczy Tomasza Stokłosy

Zespół badawczy Tomasza Stokłosy

Zespół badawczy Tomasza Stokłosy

Skład zespołu

  • dr med.Tomasz Stokłosa
  • dr Iwona Solarska
  • dr Joanna Drzewińska - Chańko (urlop macierzyński)
  • mgr inż. Marcin Machnicki
  • Katarzyna Pruszczyk
  • Joanna Janowska

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Tomasz Stokłosa)

Impact Factor:
250
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2061
Indeks Hirscha:
24

Realizowane granty badawcze

Nr grantu Temat grantu Okres finansowania Kwota Źródło funduszy
2014/14/M/NZ5/00441 Zidentyfikowanie nowych, istotnych klinicznie zmian genetycznych i epigenetycznych przy zastosowaniu wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową z niekorzystnym przebiegiem choroby 2015-2018 1 802 112,-PLN National Science Center
N N402 676540 Określenie sygnatury molekularnej dasatynibu w przewlekłej białaczce limfocytowej oraz próby potęgowania jego działania przeciwbiałaczkowego 2011‒2014 334 292,-PLN National Science Center
N N401 594740 Badanie mechanizmów oporności na inhibitory kinaz tyrozynowych w przewlekłej białaczce szpikowej oraz próby jej przełamywania 2011‒2013 197 365,-PLN National Science Center
1M19/PM14D Zmiany poziomu ekspresji białek z rodziny IAP w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej i ich wartość prognostyczna/predykcyjna 2013 45 000,-PLN Young Investigator Grant from Medical University of Warsaw