Podziel się:

Iwona Drozdowska-Rusinowicz

Iwona Drozdowska-Rusinowicz

Mgr inż. Iwona Drozdowska-Rusinowicz absolwentka Wydziału Mechaniczno-Technologicznego (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej w 1978 roku. W roku 2001 ukończyła dwuletni kurs MBA – Podyplomowe Studium Menedżerskie dla Kadry Medycznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, w której w latach 2001-2002 ukończyła również uzupełniające studia magisterskie – kierunek organizacja i zarządzanie. W latach 1978-1991 pracowała jako asystent i starszy asystent w Zakładzie Spawalnictwa PW. W latach 1991-1994 pracowała jako wicedyrektor ds. Subwencji, Współpracy z Zagranicą, Organizacji i Administracji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie. Od roku 1994 była Dyrektorem Krajowego Centrum Osteoporozy Sp.z o.o. w Warszawie. W latach 2007-2008 była prezesem i dyrektorem Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o.. W latach 2008-2009 pracowała jako Menedżer Projektu „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sawicach – SAWIMED”. W latach 2009-2012 zastępca kierownika Biura Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako Menedżer Projektu BASTION w Zakładzie Immunologii, Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego WUM.

Mgr inż. Iwona Drozdowska Rusinowicz jest współtwórcą patentu: „Sposób wykonania przepustu wysokonapięciowego komory ciśnieniowej”. Jest autorką kilkunastu publikacji na temat łączenia metali z niemetalami metodą zgrzewania dyfuzyjnego. W Krajowym Centrum Osteoporozy była koordynatorem 27 międzynarodowych badań klinicznych w dziedzinie leczenia osteoporozy. Jest współautorem wyróżnionego opracowania „ Sformułowanie strategii dla Państwowego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie”