Zespół badawczy Radosława Zagożdżona

Radoslaw_Zagozdzon_team_for_Michal

Zespół badawczy Radosława Zagożdżona

Skład zespołu

  • dr med. Radosław Zagożdżon
  • dr Małgorzata Bajor
  • dr Paweł Gaj
  • Piotr Stawiński
  • Sławomir Gruca
  • Agata Zych
  • Paulina Nadkowska
  • Anna Czekalska

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Radosław Zagożdżon)

Impact Factor:
151,7
Liczba cytowań
(Google Scholar): 744
Indeks Hirscha:
15

Obszar badawczy

Postęp w technologii biomedycznej przyniósł w ostatnich latach ogromny wzrost napływu informacji w badaniach naukowych. Aby poradzić sobie z tym zalewem danych, konieczne jest tworzenie grup zajmujących się bioinformatyką, biologią systemową oraz walidacją wyników uzyskiwanych za pomocą nowoczesnych technik badawczych. Taki właśnie cel przyświeca zadaniom realizowanym w zespole dr. Zagożdżona.

Jednym ze szczegółowych zadań grupy jest ocena roli szlaku enzymatycznego, odpowiedzialnego za usuwanie skutków stresu oksydacyjnego wewnątrz komórki nowotworowej.

Badacze przypuszczają, że ten szlak może być potencjalnym celem dla nowych leków nowotworowych. W celu weryfikacji postulatu, zespół wykorzystuje dane uzyskiwane z zastosowaniem sekwencjonowania genomowego, transkryptomiki oraz proteomiki, wsparte metodami histologicznymi oraz biologii molekularnej.

W ramach projektu BASTION został zbudowany klaster komputerowy.

Stworzona platforma obliczeniowa umożliwi zmierzenie się z wieloma bioinformatycznymi wyzwaniami. Ponadto, system komputerowy zapewni miejsce do przechowywania danych doświadczalnych.

.

Zespół dr Zagożdzona prowadzi również Pracownię Cyfrowej Patologii.

.

.

Więcej informacji na temat Pracowni Cyfrowej Patologii.