Zespół badawczy Magdaleny Winiarskiej

team_winiarska

Zespół badawczy Magdaleny Winiarskiej

Skład zespołu

  • dr Magdalena Winiarska
  • dr Beata Pyrzyńska
  • Kamil Bojarczuk
  • Małgorzata Wańczyk
  • Michał Dwojak
  • Nina Miązek
  • Piotr Zapała
  • Marta Siernicka

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Magdalena Winiarska)

Impact Factor:
136
Liczba cytowań
(Google Scholar) 963
Indeks Hirscha:
18

Biogram lidera

Dr n. med. Magdalena Winiarska, adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM. W 2002 roku ukończyła Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2008 roku otrzymała za rozprawę doktorską Nagrodę Premiera RP. Jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START), L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki (stypendium doktorskie), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców) oraz Fundacji Tygodnika Polityka (nagroda naukowa „Polityki” „Zostańcie z nami”).

Badania zespołu prowadzonego przez dr Winiarską dotyczą poszukiwania mechanizmów związanych z działaniem przeciwnowotworowym przeciwciał rozpoznających cząsteczkę CD20. Celem tych badań jest identyfikacja czynników odpowiedzialnych za rozwój oporności na działanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20.