Podziel się:

Paweł Włodarski

pawel wlodarski

dr hab. med., absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1992). Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Histologii i Embriologii WUM. Doktorant, a później profesor wizytujący na Uniwersytecie Tomasza Jeffersona (Filadelfia, USA), Uniwersytecie Teksańskim (Dallas, USA) i Uniwersytecie Pensylwańskim (Filadelfia, USA). Największą część jego dorobku stanowią prace nad szlakami sygnałowymi w białaczkach i chłoniakach. Jego praca doktorska (2000) nosiła tytuł „Rola białka p53 w odnowie hematopoezy po leczeniu cytostatycznym”, a późniejsze badania koncentrowały się na regulacji kinazy mTOR w chłoniakch, białaczkach i glejakach. Obecnie jego zespół badawczy zajmuje się badaniem epigenetycznej regulacji ekspresji genów w nowotworach i w endometriozie.