Podziel się:

Krystian Jażdżewski

Krystian Jażdżewski

Prof. dr hab. med., kierownik Pracowni Medycyny Genomowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Opublikował 16 oryginalnych artykułów naukowych, w tym prace w PNAS (2005, 2008, 2009), Cell Cycle (2009), JCEM (2008, 2011, 2011, 2013, 2013) i Thyroid (2005, 2013), których łączna liczba cytowań przekroczyła 1300. Wyniki otrzymane przez dr. Jażdżewskiego w ramach badań nad rolą mikroRNA-146a w nowotworach tarczycy uplasowały się w rankingu Faculty1000 Medicine wśród 4% najlepszych raportów naukowych. Kierowany przez niego zespół składa się z 4 młodych doktorów i 7 doktorantów, którzy zajmują się badaniem molekularnych podstaw nowotworów gruczołu tarczowego, wątroby i jelita grubego oraz poszukiwaniem markerów molekularnych umożliwiających wczesną diagnostykę tych nowotworów.