Zespół badawczy J. Gołąba

team_golab

Zespół badawczy J. Gołąba

Skład zespołu

  • prof. dr hab. med. Jakub Gołąb
  • dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
  • dr Angelika Muchowicz
  • dr Małgorzata Wachowska
  • Magdalena Gabrysiak

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Jakub Gołąb)

Impact Factor:
524,1
Liczba cytowań
(Google Scholar) 6868
Indeks Hirscha:
35

Realizowane granty badawcze

 

Nr grantu Temat grantu Okres finansowania Kwota Źródło funduszy
PSPB-057/2010 Novel therapeutic strategies to target tumor lymphangiogenesis 2012‒2015 3 314 319,- PLN Polish-Swiss Research Programme
INNOTECH-K1/

/IN1/51/159542/

/NCBR/12

Development of technology for exploration

and methods of preparation of fully human antibodies

2011‒2014 2 775 065,- PLN NCBiR
N N402 365438 Study of the effect of statins on glucose

uptake by human cells

2010‒2013 382 200,-PLN Ministry of Science and Higher Education
N N405 127640 The study of antitumor effects of new

thioredoxin inhibitors and optimization of

their chemical structure

2011‒2014 350 000,-PLN Ministry of Science and Higher Education