O projekcie:

Podziel się:

Budowanie potencjału osobowego (WP3)

Członkowie zespołu projektowego zatrudnieni w wyniku procedury konkursowej

dr Radosław Zagożdżon Lider Laboratorium Bioinformatycznego zatrudniony w projekcie od 11.10.2012.
mgr inż. Iwona Drozdowska-Rusinowicz Menedżer Projektu zatrudniona w projekcie od 11.10.2012.
dr Anna Wójcicka Doświadczony badacz zatrudniona w projekcie od 01.01.2013.
dr Małgorzata Firczuk Doświadczony badacz zatrudniony w projekcie od 01.01.2013.
Piotr Stawiński Specjalista IT zatrudniony w projekcie od 01.01.2013.
Michał Gierałtowski Manager ds. komunikacji zatrudniony w projekcie od 02.01.2013 do 06.12.2014.
dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz Doświadczony badacz zatrudniona w projekcie od 05.03.2013.
dr Beata Pyrzyńska Doświadczony badacz zatrudniona w projekcie od 01.04.2013.
dr Joanna Drzewińska-Chańko Doświadczony badacz zatrudniona w projekcie od 01.04.2013.
dr Magdalena Banach-Orłowska Doświadczony badacz zatrudniona w projekcie od 01.04.2013 do 01.05.2015.
dr Karolina Dzwonek Menedżer ds. Innowacji – leader WP5* w projekcie od 01.04.2013.
dr Oksana Kovtonyuk Doświadczony badacz zatrudniona w projekcie od 06.04.2013.
dr Małgorzata Bajor Doświadczony badacz zatrudniona w projekcie od 16.04.2013.
dr Iwona Solarska Doświadczony badacz
dr Paweł Gaj Doświadczony badacz zatrudniony w projekcie od 16.04.2013.
Sławomir Gruca Specjalista IT zatrudniony w projekcie od 22.04.2013.
Ewa Debudaj Specjalista PR zatrudniona w projekcie od 09.01.2015 do 31.08.2015.
Anna Fogler Specjalista PR zatrudniona w projekcie od 09.01.2015 do 31.08.2015.
*WP – (ang. Work Package) pakiet roboczy.