Podziel się:

Tomasz Stokłosa

Tomasz Stokłosa

dr med., adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM. W 1995 roku ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, a w 2000 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Po doktoracie prowadził badania na Uniwersytecie Temple (Filadelfia, USA) nad molekularnymi mechanizmami lekooporności w białaczkach, na które otrzymał stypendium amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute). W 2009 roku otrzymał stypendium Yamagawa-Yoshida Memorial Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC), International Cancer Study Grant, na badania związane z hematoonkologią. Jest autorem 49 prac oryginalnych i kilkunastu poglądowych, cytowanych ponad 1000 razy (indeks Hirscha=22). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, trzykrotnie nagrodzony zespołową nagrodą naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (2005, 2008 i 2012), wielokrotnie Nagrodą Rektora WUM. W 2008 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego za badania nad nowotworami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii, Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii oraz Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego. W latach 2011‒2012 należał do zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Obok działalności dydaktycznej jego zainteresowania naukowe dotyczą badań nad molekularnymi mechanizmami lekooporności w nowotworach oraz nowoczesnych badań farmakogenomicznych z wykorzystaniem najnowszych technik genetycznych.