Zespół badawczy Pawła Włodarskiego

team_wlodarski

Zespół badawczy Pawła Włodarskiego

Skład zespołu

  • dr hab. med. Paweł Włodarski
  • dr Magdalena Banach-Orłowska
  • lek med. Radosław Maksym
  • lek. med. Łukasz Hutnik
  • lek. med. Emir Sajad
  • Marek Janiak

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Paweł Włodarski)

Impact Factor:
296
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2000
Indeks Hirscha:
21

Biogram lidera

Paweł Włodarski

Dr hab. med., absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1992). Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Histologii i Embriologii WUM. Doktorant, a później profesor wizytujący na Uniwersytecie Tomasza Jeffersona (Filadelfia, USA), Uniwersytecie Teksańskim (Dallas, USA) i Uniwersytecie Pensylwańskim (Filadelfia, USA). Największą część jego dorobku stanowią prace nad szlakami sygnałowymi w białaczkach i chłoniakach. Jego praca doktorska (2000) nosiła tytuł „Rola białka p53 w odnowie hematopoezy po leczeniu cytostatycznym”, a późniejsze badania koncentrowały się na regulacji kinazy mTOR w chłoniakch, białaczkach i glejakach. Obecnie jego zespół badawczy zajmuje się badaniem epigenetycznej regulacji ekspresji genów w nowotworach i w endometriozie.