O projekcie:

Podziel się:

Współpraca poprzez wymianę (WP1)

DN

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi wykorzystywanych w projektach finansowanych przez Komisję Europejską. Jego głównym celem jest rozwój kapitału intelektualnego instytucji, w której jest on wdrażany. Twinning odbywa się głównie poprzez budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami z krajów udzielających pomocy i otrzymujących pomoc. Współpraca polega na przekazywaniu krajowi biorcy pomocy, doświadczeń zebranych w kraju dawcy. Kooperacja opiera się na transferze wiedzy, a także pozwala nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami biorącymi udział w projekcie.

W projekcie BASTION tweening jest jednym z narzędzi mających na celu realizację głównego założenia projektu, jakim jest wzmocnienie potencjału naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  BASTION jest jednym z pierwszych projektów realizowanych w Polsce,  gdzie twinning jest wykorzystywany w programie z obszaru nauki. Dzięki twiningowi kilkunastu badaczy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będzie mogło dołączyć do czołowych zespołów badawczych w najlepszych ośrodkach akademickich Europy zajmujących się problematyką onkologiczną m.in: Karolińska Institute, University College Dublin, czy University Hospital of Ulm. Wymiana ta ma na celu nie tylko budowanie i rozwój tzw. kompetencji twardych u badaczy biorących w niej udział. Równie ważnym celem jest wzmacnianie tzw. kompetencji miękkich, uczenie się, jak realizowane są projekty badawcze w czołowych jednostkach akademickich, jak zarządza się innowacją. Uczestnicy programów tweeningowych po odbyciu treningu i zdobyciu wiedzy o najlepszych praktykach będą mogli wdrożyć tą wiedzę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w projektach, które są tam realizowane.

Raporty z wyjazdów tweeningowych znajdują się TUTAJ