O projekcie:

Podziel się:

Raporty

Nr Miesiąc sporządzenia Tytuł Plik
D1.1 18 Sprawozdanie z wymiany pracowników między współpracującymi ośrodkami wraz z analizą wpływu współpracy na poprawę potencjału badawczego WUM PDF
D1.2 36 Sprawozdanie z wymiany procowników między współpracującymi ośrodkami wraz z analizą wpływu współpracy na poprawę potencjału badawczego WUM D1.2_sent_to EC
D1.3 36 Raport  z publikacji powstałych w wyniku wymiany partnerskiej D1.3_sent_to_EC
D2.1 18 Raport z organizacji warsztatów I PDF
D2.2 36 Raport z organizacji warsztatów II D2.2_sent_to_EC
D2.3 36 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w ramach projektu BASTION D2.3_sent_to_EC
D2.4 18 Sprawozdanie z udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych I PDF
D2.5 36 Sprawozdanie z udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych II D2.5_sent_to_EC
D2.6 18 Raport na temat działań upowszechniających i  promocyjnych I PDF
D2.7 36 Raport na temat działań upowszechniających i  promocyjnych II D2.7_sent_to_EC
D2.8 18 Raport na temat działań mających na celu podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa I PDF
D2.9 36 Raport na temat działań mających na celu podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa II  D2.9_sent_to_EC
D2.10 36 Wytyczne i Biała Księga na temat poprawy profilaktyki chorób nowotworowych  D2.10 sent to EC
D3.1 18 Sprawozdanie z rekrutacji 9 doświadczonych naukowców i ich aktywności naukowej PDF
D3.2 36 Sprawozdanie z działalności badawczej 9 doświadczonych naukowców  D3.2_sent_to_EC
D3.3 18 Sprawozdanie z rekrutacji lidera grupy BioInfo i jego działalności badawczej PDF
D3.4 36 Sprawozdanie z aktywności naukowej Lidera grupy BioInfo D3.4_sent_to_EC
D3.5 18 Sprawozdanie z rekrutacji 2 doświadczonych naukowców i dwóch specjalistów IT(członków grupy BioInfo) oraz ich działalności badawczej PDF
D3.6 36 Sprawozdanie z aktywności badawczej 2 doświadczonych naukowców i dwóch specjalistów IT, członków grupy BioInfo D3.6_sent_to_EC
D3.7 36 Raport z publikacji i aktywności naukowej wszystkich zatrudnionych w projekcie naukowców D3.7_sent_to_EC
D4.1 18 Raport na temat zakupu, instalacji i użytkowania nowoczesnego sprzętu badawczo-naukowego PDF
D4.2 18 Raport na temat tworzenia infrastruktury informatycznej, wspomagającej badania z obszaru spersonalizowanej onkologii PDF
D5.1 6 Raport na temat rekrutacji profesjonalnego Managera ds. Innowacji z zadaniem budowy potencjału innowacyjnego WUM PDF
D5.2 18 Raport z wymiany wiedzy i know-how oraz tworzenia służącej temu sieci współpracy I PDF
D5.3 36 Raport z wymiany wiedzy i know-how oraz tworzenia służącej temu sieci współpracy II D5.3_sent_to_EC
D5.4 36 Raport z dokonanej ochrony własności intelektualnej oraz strategii zarządzania właśnościa intelektualną w WUM D5.4_sent_to_EC
D5.5 36 Raport z wymiany wiedzy i know-how oraz tworzenia sieci współpracy z uwzględnieniem wspólnych spotkań z Science Business oraz przemysłam farmaceutycznym (Pharma Day) poświęconych badaniom translacyjnym w onkologii D5.5_sent_to_EC
D5.6 36 Sprawozdanie końcowe z osiągniętego potencjału innowacyjnego i ochrony własności intelektualnej pod kątem transferu technologii D5.6_sent_to_EC
D6.1 18 Sprawozdanie ze wspólnych spotkań Komitetu Sterującego projektu i grupy wsparcia administracyjnego WUM I PDF
D6.2 36 Sprawozdanie ze wspólnych spotkań Komitetu Sterującego projektu i grupy wsparcia administracyjnego WUM I D6.2_sent_to_EC
D6.3 36 Końcowy plan wykorzystania i upowszechniania nowej wiedzy D6.3_sent_to_EC
D6.4 36 Raport o wpływie projektu na wzrost świadomości społecznej D6.4_sent_to_EC
D6.5 18 Raport z zarządzania projektem I PDF
D6.6 36 Raport z zarządzania projektem II D6.6_sent_to_EC
D6.7 6 Wstępne wnioski i rekomendacje Międzynarodowej Grupy Doradczej (IAB) PDF
D6.8 24 Wnioski i rekomendacje IAB po pierwszym okresie realizacji projektu D6.8
D6.9 42 Końcowe wnioski i sugestie IAB dotyczące utrzymania rezultatów projektu D6.9_sent to EC
D7.1 42 Raport końcowy z oceny realizacji projektu dokonanej przez ekspertów zewnętrznych D7.1 sent to EC
D7.2 42 Sprawozdanie z prezentacji władzom WUM  końcowej oceny realizacji projektu. D7.2 sent to EC
Nr raportu Raporty WP2: tytuł raportu Załączniki
D2.6 Report on dissemination and promotional activities 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
D2.8 Report on raising general public awareness activities 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
D2.3 Report on participation in international research conferences
TRON_Conference_Book,

TRON_ Evaluation forms,

TRON participants list_1,

TRON participants list_2,

presentation_Botta,

presentation_Chlebus,

presentation_Ispas,

presentation_Karonski,

presentation_Kievits,

presentation_Turowska

D2.1 Report from organized workshops 1, 2
Raport z warsztatów „Techniques in analysis of cancer vascular biology” workshop_06062014_participants list
Raport z warsztatów „Application of flow cytometry in molecular oncology” workshop_15102014_ participants_list
Raport z warsztatów „Genome-wide methods in cancer genetics” workshop_28102014_participants_list_1
Raport z warsztatów „Molecular diagnostics in cancer” workshop_08_06_2015_list_of_participants
BIULETYN PROJEKTU BASTION

BASTION bulletin 2013

BASTION bulletin 2014