Zespół badawczy Dominiki Nowis

IMG_2846

Zespół badawczy Dominiki Nowis

Skład zespołu

  • dr. hab. med. Dominika Nowis
  • dr Małgorzata Firczuk
  • dr med. Agata Malenda
  • Justyna Chlebowska
  • Karolina Furs
  • Radosław Sadowski
  • Antoni Domagała
  • Joanna Barankiewicz
  • Anna Trzeciecka

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Dominika Nowis)

Impact Factor:
313,915
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2425
Indeks Hirscha:
19

Wybrane publikacje

Publikacja Impact Factor
Malenda A, Skrobańska A, Issat T, Winiarska M, Bil J, Oleszczak B, Siński M, Firczuk M, Bujnicki JM, Chlebowska J, Staruch AD, Głodkowska-Mrówka E, Kunikowska J, Królicki L, Szablewski L, Gaciong Z, Koziak K, Jakóbisiak M, Golab J, Nowis D. Statins impair glucose uptake in tumor cells. Neoplasia 2012; 14: 311‒323.

5,9

Agostinis P, Berg K, Cengel KA, Foster TH, Girotti AW, Gollnick SO, Hahn SM, Hamblin MR, Juzeniene A, Kessel D, Korbelik M, Moan J, Mróz P, Nowis D, Piette J, Wilson BC, Golab J. Photodynamic therapy of cancer: an update. CA: A Cancer J Clin 2011; 61: 250‒281.

101,7

Garg A D, Nowis D, Golab J, Vandenabeele P, Krysko D, Agostinis P. Immunogenic cell death, DAMPs and anti-cancer therapeutics: an emerging amalgamation. BBA Reviews Cancer 2010;1805: 53‒71.

9,8

Nowis D, Mączewski M, Mackiewicz U, Kujawa M, Ratajska A, Więckowski M, Wilczyński GM, Malinowska M, Bil J, Salwa P, Bugajski M, Wójcik C, Siński M, Abramczyk P, Winiarska M, Dąbrowska-Iwanicka A, Duszyński J, Jakóbisiak M, Golab J. Cardiotoxicity of the anticancer therapeutic agent bortezomib. Am J Pathol 2010; 176: 2658‒2668.

5,2

Bil J, Winiarska M, Nowis D, Bojarczuk K, Dąbrowska-Iwanicka A, Basak GW, Sułek K, Jakóbisiak M, Golab J. Bortezomib modulates surface CD20 in B-cell malignancies and affects rituximab-mediated complement-dependent cytotoxicity. Blood 2010; 115: 3745‒3755.

10,5