O projekcie:

Podziel się:

Informacje o projekcie

BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu 7. PR ‒ REGPOT 2012 ‒ 2013. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej.

Badania naukowe koncentrują się w szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z klinikami oraz innymi instytutami naukowymi w obrębie Kampusu Ochota.

W ramach projektu przewidziane jest pozyskanie wiedzy, transfer technologii i zacieśnienie ‒ bądź nawiązanie ‒ współpracy naukowej z jedenastoma ośrodkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań naukowych. Ośrodki i przedsiębiorstwa, działające w ośmiu krajach Unii Europejskiej, zadeklarowały swój udział w pracach badawczych jako organizacje partnerskie. Zadania przewidziane w projekcie nie tylko wzmocnią potencjał naukowy WUM, ale również usprawnią zarządzanie przedsięwzięciami badawczymi. Projekt BASTION ma na celu rozwój potencjału innowacyjnego oraz wsparcie współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi z Unii Europejskiej, a także integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz polepszenie jakości prowadzonych badań naukowych.

Projekt BASTION jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego
oraz dofinansowany z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 – luty 2016 r.
Wartość projektu: 5 309 400 euro
Finansowanie ze środków KE : 4 750 465 euro
Dofinansowane ze środków MNiSW: 1 885 042 zł

FP7-REGPOT-2012-CT2012-316254-BASTION