Zespół badawczy Dominiki Nowis

IMG_2846

Zespół badawczy Dominiki Nowis

Skład zespołu

  • dr. hab. med. Dominika Nowis
  • dr Małgorzata Firczuk
  • dr med. Agata Malenda
  • Justyna Chlebowska
  • Karolina Furs
  • Radosław Sadowski
  • Antoni Domagała
  • Joanna Barankiewicz
  • Anna Trzeciecka

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Dominika Nowis)

Impact Factor:
313,915
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2425
Indeks Hirscha:
19

Nagrody i wyróżnienia

Dominika Nowis:

2002 –  Stypendium Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC) dla młodych naukowców – Międzynarodowy Transfer Technologii w Badaniach nad Rakiem (ICRETT)

2002 – Stypendium Ministra Zdrowia

2003 – Stypendium doktoranckie L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki

2004 – Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2008 – 3-letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2008 – Stypendium tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami“

2009 – Stypendium UICC (ICRETT – International Cancer Technology Transfer Fellowship)

2011 – Nagroda im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski

2011 – Nagroda Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego za cykl prac dotyczących badania efektów biologicznych związanych z terapią fotodynamiczną oraz mechanizmów biologicznych związanych z leczeniem bortezomibem

2012 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę habilitacyjną

Małgorzata Firczuk:

2003 – nagroda dla najlepszego absolwenta Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku ufundowana przez firmę farmaceutyczną POLPHARMA

2004 – 1. nagroda za najlepszą pracę magisterską studentów Wydziałów Farmaceutycznych polskich uczelni przyznana przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

2007 – Stypendium w programie START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej