O projekcie:

Podziel się:

Komitet sterujący

Komitet sterujący pełni funkcję głównego ciała zarządzającego w projekcie. Składa się on z:

  • koordynatora projektu
  • managera projektu
  • zespołu wsparcia w skład którego wchodzi przedstawiciel działu finansowego, biuro projektów oraz przedstawiciel kanclerza
  • liderów poszczególnych pakietów roboczych (WP Work Package) oraz ich zastępców

Udział wszystkich ekspertów jak również badaczy kierujących poszczególnymi projektami badawczymi ma na celu zapewnienie jak najwyższej jakości w projekcie w tym również jak najlepszych rezultatów w poszczególnych pakietach roboczych.

Funkcję doradczą dla komitetu pełni międzynarodowa grupa doradcza (and. International Advisory Board – IAB) składająca się czołowych ekspertów i badaczy z czołowych europejskich ośrodków akademickich.  W swoich pracach często komitet sterujący korzysta z ich wiedzy i doświadczenia.

W swojej pracy komitet sterujący opiera się na zasadzie kolegialności. Wierzymy że jawność  dyskusji i otwarcie się na wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów będzie kluczem do wypracowania i wdrażania optymalnych rozwiązań.