Zespół badawczy Pawła Włodarskiego

team_wlodarski

Zespół badawczy Pawła Włodarskiego

Skład zespołu

  • dr hab. med. Paweł Włodarski
  • dr Magdalena Banach-Orłowska
  • lek med. Radosław Maksym
  • lek. med. Łukasz Hutnik
  • lek. med. Emir Sajad
  • Marek Janiak

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Paweł Włodarski)

Impact Factor:
296
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2000
Indeks Hirscha:
21

Realizowane granty badawcze

Nr grantu Temat grantu Okres finansowania Kwota Źródło funduszy
N N401 222234 The role of mTOR kinase in the course of chronic myeloid leukemia 2008‒2010 183 600,-PLN Ministry of Science

and Higher Education

UMO-2011/03/N/

/NZ5/05899

Epigenetic regulation of expression of genes involved in extracellular matrix remodelling and angiogenesis in endometriosis 2011‒2014 247 500,-PLN National

Science Centre

UMO-2012/05/N/

/NZ6/02975

The regulatory role of single nucleotide poly­morphism in 3’UTR regions of TGFB-1 receptor genes in hepatocytes 2012‒2014 95 000,-PLN National

Science Centre