Zespół badawczy J. Gołąba

team_golab

Zespół badawczy J. Gołąba

Skład zespołu

  • prof. dr hab. med. Jakub Gołąb
  • dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
  • dr Angelika Muchowicz
  • dr Małgorzata Wachowska
  • Magdalena Gabrysiak

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Jakub Gołąb)

Impact Factor:
524,1
Liczba cytowań
(Google Scholar) 6868
Indeks Hirscha:
35

Nagrody i wyróżnienia

Jakub Gołąb:

2002 – Stypendium tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami“

2003 – Nagroda Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie terapii chorób nowotworowych

2006 – Nagroda im. Stefana Pieńkowskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki – za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii, które przyczyniły się do rozwoju krajowego środowiska naukowego

2006 – Nagroda im. Tadeusza Borowicza Polskiej Akademii Umiejętności za osiągniecia naukowe w medycynie

2008 – Subsydium MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2011 – Nagroda im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski

2012 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy

Angelika Muchowicz:

2007 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

2009 – Mazowieckie Stypendium Doktoranckie finansowane ze środków EFS

2009 – Stypendium Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC) dla młodych naukowców – Międzynarodowy Transfer Technologii w Badaniach nad Rakiem (ICRETT)

2010 – Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2012 – Stypendium L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki

Magdalena Gabrysiak:

2012 – Wyróżnienie w konkursie ELLE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dziewczyny Przyszłości – śladami Marii Skłodowskiej-Curie”

2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

Małgorzata Wachowska:

2011 – Stypendium wyjazdowe ICRET z fundacji UICC na sześciotygodniowy pobyt w Zakładzie Dermatologii, Oddział Immunologii, Alergii i Chorób Zakaźnych, Medyczny Uniwersytet w Wiedniu, Szpital Generalny AKH

2012 – Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów