Zespół badawczy Tomasza Stokłosy

Zespół badawczy Tomasza Stokłosy

Zespół badawczy Tomasza Stokłosy

Skład zespołu

  • dr med.Tomasz Stokłosa
  • dr Iwona Solarska
  • dr Joanna Drzewińska - Chańko (urlop macierzyński)
  • mgr inż. Marcin Machnicki
  • Katarzyna Pruszczyk
  • Joanna Janowska

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Tomasz Stokłosa)

Impact Factor:
250
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2061
Indeks Hirscha:
24

Nagrody i wyróżnienia

Tomasz Stokłosa:

1997 – Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2000—2003 – Stypendium amerykańskiego Instytutu Rakowego (NCI) Oncology Research Faculty Development Program

2005, 2008, 2012 – Nagrody naukowe zespołowe Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

2007—2010 – Nagrody konferencyjne (Travel Awards) od Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego

2008 – Nagroda Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego za badania nad nowotworami

2009 – Stypendium Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC) dla doświadczonych naukowców Yamagiwa-Yoshida Memorial International Cancer Study Grant

 Eliza Głodkowska-Mrówka:

2006 – Stypendium Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC) dla młodych naukowców – Międzynarodowy Transfer Technologii w Badaniach nad Rakiem (ICRETT)

2010, 2011 – Nagrody konferencyjne (Travel Awards) od Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego

2012 – Nagroda naukowa zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

2012 – Stypendium Towarzystwa Biochemików i Biologów Molekularnych (FEBS) dla młodych naukowców

2012/13 – Stypendium marszałkowskie Województwa Mazowieckiego dla doktorantów

 Joanna Drzewińska-Chańko:

2004/05 – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce

2005 – Medal Uniwersytetu Łódzkiego „Za chlubne studia”

2006/07 – Stypendium celowe w ramach Projektu Grupa Regionalnego Rozwoju Innowacyjnego-Doktoranci