Zespół badawczy J. Gołąba

team_golab

Zespół badawczy J. Gołąba

Skład zespołu

  • prof. dr hab. med. Jakub Gołąb
  • dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
  • dr Angelika Muchowicz
  • dr Małgorzata Wachowska
  • Magdalena Gabrysiak

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Jakub Gołąb)

Impact Factor:
524,1
Liczba cytowań
(Google Scholar) 6868
Indeks Hirscha:
35

Wybrane publikacje

Publikacja Impact Factor
Garg AD, Martin S, Golab J, Agostinis P. Danger signalling during cancer cell death: origins, plasticity and regulation. Cell Death Differ 2013 (in press).

8,8

Klionsky DJ, et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy 2012; 8: 445‒544.

7,4

Garg AD, Krysko DV, Verfaillie T, Kaczmarek A, Ferreira GB, Marysael T, Rubio N, Firczuk M, Mathieu C, Roebroek AJM, Annaert W, Golab J, de Witte P, Vandenabeele P, Agostinis P. A novel pathway combining calreticulin exposure and ATP secretion in immunogenic cancer cell death. EMBO J 2012; 31: 1062‒1079.

9,2

Kłossowski S, Muchowicz A, Firczuk M, Świech M, Redzej A, Golab J, Ostaszewski R. Studies towards novel peptidomimetic inhibitors of thioredoxin-thioredoxin reductase system. J Med Chem 2012; 055: 55‒67.

5,2

Agostinis P, Berg K, Cengel KA, Foster TH, Girotti AW, Gollnick SO, Hahn SM, Hamblin MR, Juzeniene A, Kessel D, Korbelik M, Moan J, Mróz P, Nowis D, Piette J, Wilson BC, Golab J. Photodynamic therapy of cancer: an update. CA: A Cancer J Clin 2011; 6: 250‒281.

101,7

Jakóbisiak M, Golab J. Statins can modulate effectiveness of antitumor therapeutic modalities. Med Res Rev 2010; 30: 102‒135.

10,2

Garg AD, Nowis D, Golab J, Vandenabeele P, Krysko D, Agostinis P. Immunogenic cell death, DAMPs and anti-cancer therapeutics: an emerging amalgamation. BBA Rev Cancer 2010; 1805: 53‒71.

9,8

Jalili A, Makowski M, Świtaj T, Nowis N, Wilczyński GM, Wilczek E, Chorąży-Massalska M, Radzikowska A, Maśliński W, Biały Ł, Sieńko J, Sieroń A, Adamek M, Basak G, Mróz P, Krasnodębski IW. Jakóbisiak M, Golab J. Effective photoimmunotherapy of murine colon carcinoma induced by the combinationn of photodynamic therapy and dendritic cells. Clin Cancer Res 2004; 10: 4498‒4508.

5,6

Szokalska A, Makowski M, Nowis D, Wilczyński GM, Kujawa M, Wójcik C, Młynarczuk-Biały I, Salwa P, Bil J, Janowska S, Agostinis P, Verfaillie T, Bugajski M, Gietka J, Issat T, Głodkowska E, Mrówka P, Stokłosa T, Hamblin MR, Mróz P, Jakóbisiak M, Golab J. Proteasome inhibition potentiates antitumor effects of photodynamic therapy in mice through induction of ER stress and unfolded protein response. Cancer Res 2009; 69: 4235‒4243.

7,5

Winiarska M, Bil J, Wilczek E, Wilczyński GM, Lekka M, Engelberts JP, Mackus WJM, Górska E, Bojarski L,Stokłosa T, Nowis D, Kurzaj Z, Makowski M, Głodkowska E, Issat T, Mrówka P, Lasek W, Dąbrowska-Iwanicka A, Basak G, Wasik M, Warzocha K, Siński M, Gaciong Z, Jakóbisiak M, Parren P, Golab J. Statins impair antitumor effects of rituximab by inducing conformational changes of CD20. PLoS Med 2008; 5: e64.