Zespół badawczy Sławomira Majewskiego

team_majewski

Zespół badawczy Sławomira Majewskiego

Skład zespołu

  • Prof. dr hab. n. med. S. Majewski

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Sławomir Majewski)

Impact Factor:
420
Liczba cytowań
(Google Scholar): 4 150
Indeks Hirscha:
34

Obszar badawczy

Głównym obszarem zainteresowań naukowych są zaburzenia immunologiczne w chorobach o podłożu autoimmunologicznym, mechanizmy skórnej onkogenezy , w tym szczególnie rola wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz procesy angiogenezy nowotworowej. W 2002 roku został powołany do Międzynarodowego Komitetu Sterującego w badaniach FUTURE II nad pierwszą szczepionką przeciw wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV).