O projekcie:

Podziel się:

Wymiana doświadczeń i promocja (WP2)

Ważnym elementem w projekcie BASTION jest upowszechnianie wiedzy nie tylko na temat najnowszych osiągnięć poszczególnych zespołów badawczych, lecz również na temat najnowszych trendów w onkologii, prewencji w leczeniu oraz wagi badań przesiewowych. Wierzymy że skuteczne leki nie są jedynym dostępnym sposobem walki z rakiem. Bardzo skutecznym narzędziem jest wiedza w jaką można wyposażyć osoby z grup wysokiego ryzyka jakie badania i w jakim okresie należy wykonać, aby wykryć choroby nowotworowe we wczesnym stadium. Wczesne wykrycie jest w stanie nie tylko zredukować ból jaki wywołuje choroba nowotworowa, lecz przede wszystkim zmniejszyć śmiertelność. 

Aby osiągnąć cele założone w projekcie organizowane są warsztaty, konferencje sympozja oraz cały szereg innych działań promocyjnych realizowanych zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Mają  one na celu nie tylko zwiększenie rozpoznawalności samego projektu, lecz przede wszystkim budowanie wiedzy na temat  najnowszych metod leczenia i prewencji onkologicznej. Działania te mają na celu wsparcie wszystkich interesariuszy w obszarze ochrony zdrowia lekarzy, badaczy, pacjentów oraz decydentów w administracji publicznej. Wszyscy zainteresowani powinni mieć dostęp do wiedzy na temat najnowszych sposobów leczenia, a decyzje jakie są podejmowane powinny być oparte na faktach (evidence base medicine) w trosce o dobro pacjenta.

.

.