Zespół badawczy Zbigniewa Gacionga

team_gaciong

Zespół badawczy Zbigniewa Gacionga

Skład zespołu

  • prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
  • dr med. Grzegorz Placha
  • dr med. Jarosław Góra
  • dr med. Ewa Pędzich-Placha
  • dr Marzena Łazarczyk
  • Helena Kossowska
  • Ewelina Zakościelna
  • Paweł Wasilewski
  • Anna Janiszewska
  • Angelika Długosz

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Zbigniew Gaciong)

Impact Factor:
390
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2971
Indeks Hirscha:
25

Biogram lidera

Zbigniew Gaciong

prof. dr hab. med., kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, na którym uzyskał również stopień doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora RP (1996). W latach 1988‒1990 pracował w Klinice Nefrologii University of Southern California (Los Angeles), gdzie otrzymał stypendium American Heart Association Fellowship Award.

Placówka, którą kieruje, pełni funkcję ośrodka referencyjnego dla nadciśnienia tętniczego, współpracuje z czołowymi ośrodkami zagranicznymi, takimi jak Harvard Medical School, Columbia University i Karolinska Institutet. Prof. Gaciong wraz z zespołem jest autorem ponad 100 prac opublikowanych w prestiżowych pismach medycznych, m.in. New England Journal of Medicine, Lancet, PNAS, Cancer Cell, PloS Medcine, American Journal of Hypertension, Cardiovascular Research. Jest także autorem lub redaktorem monografii i podręczników poświęconych chorobom naczyń i nadciśnieniu tętniczemu.

Profesor Zbigniew Gaciong należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – prezes, High Blood Pressure Council – American Heart Association). Od kilku kadencji jest członkiem władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2007‒2012 pełnił funkcję dziekana – kierownika Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, jednostki, która zajmuje się koordynowaniem i organizowaniem szkolenia przed- i pospecjalizacyjnego. Był pierwszym delegatem Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS), a w kraju pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych (2002‒2009).