O projekcie:

Podziel się:

Międzynarodowa Grupa Doradcza

W celu podniesienia jakości rezultatów jakie wypracowuje projekt została stworzona Międzynarodowa Grupa Doradcza. Głównym celem grupy jest doradzanie zespołowi projektowemu oraz Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu jak osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty w Projekcie BASTION.

Członkowie grupy są doświadczonymi naukowcami, badaczami, osobami z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu innowacją. Ich wiedza i doświadczenie jest cennym zasobem z którego korzysta zespół projektowy.

W skład grupy wchodzą:

 • Prof. William M. Gallagher, University College Dublin, Irlandia
 • Prof. Lars Bullinger, University Hospital of Ulm, Niemcy
 • prof. Gaettano Vattemi, University of Verona, Włochy
 • prof. Friedrich Graesser, University Hospital of Saarland, Niemcy
 • prof. Krzysztof Giannopoulos, Medical University of Lublin, Polska
 • prof. Cezary Szczylik, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • prof. Przemyslaw Juszczynski, Instytut Hematologii I Transfuzjoilogii W Warszawie, Polska
 • dr. Natalia Landazuri, Karolinska Institut, Stocholm, Sweden;
 • dr. Elizabeth Foot – VP Personalised Medicine & Nutrition, London Genetics, Wielka Brytania
 • Maryline Fiaschi – Director, ScienceIBusiness, Bruksela, Belgia
 • Dariusz Drewniak – zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki MinisterstwaNauki
  i Szkolnictwa Wyższego
 • dr. Marek Orlowski, Partner and Investor, Adjuvo Seed Fund, członek BTM BioTech Cluster Mazovia, Warszawa, Polska
 • dr Marcin Szumowski – Dyrektor ds Rozwoju Biznesu, członek BTM BioTech Cluster Mazovia, Warszawa Polska