Podziel się:

Magdalena Winiarska

magda winiarska

dr n. med., adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM. W 2002 roku ukończyła Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2008 roku otrzymała za rozprawę doktorską Nagrodę Premiera RP. Jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START), L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki (stypendium doktorskie), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców) oraz Fundacji Tygodnika Polityka (nagroda naukowa „Polityki” „Zostańcie z nami”). Badania zespołu prowadzonego przez dr Winiarską dotyczą poszukiwania mechanizmów związanych z działaniem przeciwnowotworowym przeciwciał rozpoznających cząsteczkę CD20. Celem tych badań jest identyfikacja czynników odpowiedzialnych za rozwój oporności na działanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20.