Podziel się:

Karolina Dzwonek

Karolina_Dzwonek

Karolina ukończyła Międzywydziałowe Studium Biotechnologii. Po studiach pracowała dwa lata w firmie konsultingowej. Następnie w latach 2003-2007 prowadziła badania naukowe z dziedziny neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN. Przez kolejne dwa lata pracowała w Centrum Onkologii w Warszawie realizując projekt z dziedziny onkologii molekularnej, zakończony doktoratem w 2009 roku. W latach 2009-2013 kierowała zespołem badawczym w firmie farmaceutycznej Celon Pharma, prowadząc sześć projektów mających na celu opracowanie innowacyjnych, celowanych leków przeciwnowotworowych. Jest autorem kilku publikacji naukowych oraz twórcą w dwóch zgłoszeniach patentowych dotyczących nowych leków onkologicznych. Odbyła staże naukowe w The Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze oraz  Institute of Neurobiology and Molecular Medicine, CNR w Rzymie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach m.in. z zakresu własności intelektualnej,  efektywnej komunikacji,  zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi.

W ramach projektu BASTION Karolina pełni role menadżera ds. innowacji. Jej zadaniem jest identyfikacja wyników badań o potencjale komercyjnym, zapewnienie ochrony własności intelektualnej naukowcom WUM oraz innych jednostek naukowo-badawczych działających w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Tworzy platformę współpracy naukowców z biznesem oraz narzędzia, które usprawnią proces transferu technologii.

„Naszym zadaniem jest skrócenie drogi od badań podstawowych do kliniki w onkologii. Zaczynamy od podstaw ale dzięki temu, że współdziałamy z najlepszymi ludźmi w tej dziedzinie z pewnością daleko zajdziemy. Kluczem jest praca zespołowa i wzajemne zaufanie.” Karolina