Podziel się:

Dominika Nowis

Dominika Nowis

dr hab. med., adiunkt w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Rady I Wydziału Lekarskiego i Centrum Biostruktury. Jej zainteresowania badawcze objemują mechanizmy wewnątrzkomórkowej degradacji białek, działanie biologiczne inhibitorów proteasomu, a także zagadnienia związane ze stresem siateczki śródplazmatycznej oraz odpowiedzią komórek na nagromadzenie białek o nieprawidłowej konformacji. Jest stypendystką krajową FNP (stypendium START), L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców) oraz laureatką konkursu „Zostańcie z nami” tygodnika „Polityka”.

W 2012 roku otrzymała Nagrodę Premiera RP za rozprawę habilitacyjną, a w 2011 roku ‒ Nagrodę Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego oraz Nagrodę im. Jakuba Karola Parnasa przyznaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. W 2010 roku została członkiem Rady Młodych Naukowców, a od 2011 roku pracuje w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Działalności Upowszechniającej Naukę przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wolnym czasie zajmuje się amatorsko fotografią i kulinariami. Jest pasjonatką bliskich i dalekich podróży.