Zespół badawczy J. Gołąba

team_golab

Zespół badawczy J. Gołąba

Skład zespołu

  • prof. dr hab. med. Jakub Gołąb
  • dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
  • dr Angelika Muchowicz
  • dr Małgorzata Wachowska
  • Magdalena Gabrysiak

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Jakub Gołąb)

Impact Factor:
524,1
Liczba cytowań
(Google Scholar) 6868
Indeks Hirscha:
35

Patenty i zgłoszenia patentowe

Jakub Gołąb, Magdalena Winiarska, Paul Parren, Wendy Mackus, Patrick Engelberts (2011), Nowe terapie na bazie przeciwciał. 65 s. WO/2009/052830; US 2011/0091473 A1.

Ryszard Ostaszewski, Szymon Kłosowski, Izabela Ziuzia, Angelika Szokalska, Marta Świech, Jakub Gołąb (2011), Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, zawierająca je kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie jako inhibitorów układu tioredoksyna – reduktaza tioredoksyny. 23 s. WO/2012/050465; PCT/PL2011/050041.

Serda Maciej, Musioł Robert, Mrozek-Wilczkiewicz Anna, Szurko Agnieszka, Rams-Baron Marzena, Gołąb Jakub, Muchowicz Angelika, Ratuszna Alicja, Polański Jarosław (2011),
Pochodne chinoliny zawierające układ tiosemikarbazonu oraz ich zastosowanie. PL396353.

Ostaszewski Ryszard, Kłosowski Szymon, Ziuzia Izabela, Szokalska Angelika, Swiech Marta, Gołąb Jakub (2010), Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, zawierająca je kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie. 26 s. PL392651.

Polański Jarosław, Serda Maciej, Mrozek-Wilczkiewicz Anna, Musioł Robert, Ratuszna Alicja, Grzesiczak Mariusz, Gołąb Jakub, Muchowicz Angelika (2012), Nowe pochodne tiosemikarbazonów, ich kompozycje farmaceutyczne oraz ich zastosowanie. 24 s. P.402030.