Podziel się:

Małgorzata Firczuk

magdalena firczukdr n. biol., absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku w 2002 roku i Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku w 2003 roku. Doktorat w dziedzinie nauk biologicznych obroniła w 2007  roku w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 2003‒2009 pracowała jako asystent w Laboratorium Biologii Strukturalnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W latach 2009-2012 pracowała na stażu podoktorskim   w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Obecnie pracuje w ramach stażu  podoktorskiego w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu BASTION.

Małgorzata Firczuk jest współautorem kilkunastu publikacji naukowych, zarówno oryginalnych, jak i przeglądowych, oraz rozdziału w podręczniku „Immunologia”. Badania prowadzone przez dr Firczuk są finansowane przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz wspierane przez prestiżowe stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.