Zespół badawczy Pawła Włodarskiego

team_wlodarski

Zespół badawczy Pawła Włodarskiego

Skład zespołu

  • dr hab. med. Paweł Włodarski
  • dr Magdalena Banach-Orłowska
  • lek med. Radosław Maksym
  • lek. med. Łukasz Hutnik
  • lek. med. Emir Sajad
  • Marek Janiak

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Paweł Włodarski)

Impact Factor:
296
Liczba cytowań
(Google Scholar): 2000
Indeks Hirscha:
21

Obszar badawczy

Głównym przedmiotem badań zespołu dr. Włodarskiego jest epigenetyczna regulacja inhibitorów metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, enzymów uczestniczących w tworzeniu naczyń i w przebudowie tkanek. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) są regulowane poprzez interakcje z ich naturalnymi inhibitorami – białkami obecnymi w tkankach, nazywanymi tkankowymi inhibitorami MMP (TIMP). Wytwarzanie tych inhibitorów podlega regulacji epigenetycznej, czyli w drodze metylacji promotora tego genu i/lub przez działanie małych, niekodujących cząsteczek RNA – mikroRNA (miRNA). Zespół dr. Włodarskiego poszukuje mechanizmu, w którym poziom TIMP ulega obniżeniu w przebiegu raka jajnika lub gruczołu krokowego oraz w przebiegu endometriozy – innego schorzenia związanego z wytwarzaniem nowych naczyń krwionośnych. Dotychczasowe wyniki wskazują, że ważną rolę w tej regulacji odgrywają miRNA.

Zespół obecnie pracuje nad określeniem innych zmian wywołanych nieprawidłową ekspresją miRNA w endometriozie. Inny nurt badań zespołu stanowi poszukiwanie polimorfizmów DNA, prowadzących do zwiększonej bądź zmniejszonej wrażliwości danego genu na regulację cząsteczkami miRNA. Zespołowi udało się na przykład wykazać, że polimorfizm genu TGFβR1, który nie wpływa na funkcję wątroby u ludzi zdrowych, okazuje się istotnym czynnikiem prognostycznym u pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C.