Zespół badawczy Krystiana Jażdżewskiego

team_jazdzewski

Zespół badawczy Krystiana Jażdżewskiego

Skład zespołu

 • prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski
 • dr hab. n. med. Anna Wójcicka
 • dr n. med. Michał Świerniak
 • dr Monika Maciąg
 • dr n. med. Natalia Fedoryszak - Kuśka
 • Agnieszka Czajka
 • Kinga Dymecka
 • Monika Kolanowska
 • Marta Kotlarek
 • Anna Kubiak
 • Wojciech Gierlikowski

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Krystian Jażdżewski)

Impact Factor:
103
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2072
Indeks Hirscha:
12

Nagrody i wyróżnienia

Krystian Jażdżewski:

 • Nagroda „Złota Kukułka” JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za najlepiej cytowaną pracę naukową (2013)
 • Nagroda naukowa I stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2012)
 • Nagroda organizacyjna I stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2012)
 • Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (TEAM) (2011)
 • Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FOCUS) (2009)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (2008)
 • Nagroda American Thyroid Association (Thy-Ca Research Award) (2007)
 • Nagroda Abbott Thyroid Research Clinical Fellowship (Endocrine Society) (2007)
 • Nagroda, Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców, Gdańsk – (2004)
 • Nagroda, Międzynarodowy Kongres Studentów, Warszawa (2000)

 

Anna Wójcicka:

 • Stypendium w ramach programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2013)
 • Nagroda I stopnia Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za współautorstwo rozdziału w podręczniku „Endokrynologia Kliniczna” (2013)
 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za publikację pt „MiR-224 targets the 3’UTR
  of Type 1 5’-Iodothyronine Deiodinase Possibly Contributing to Tissue Hypothyroidism in Renal Cancer” (2012)
 • Stypendium wyjazdowe Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego (2011)
 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za publikację pt „Disturbed Expression of Splicing Factors in Renal Cancer Affects Alternative Splicing of Apoptosis Regulators, Oncogenes, And Tumor Suppressors” (2011)
 • Stypendium Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych – FEBS i UNESCO Collaborative Experimental Scholarship for Central & Eastern Europe (2010)
 • Lab Visit Grant – stypendium Brytyjskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Society for Endocrinology)
 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za publikację pt „Disturbed expression of type 1 iodothyronine deiodinase splice variants in human renal cancer” (2010)
 • Nagroda The Young Investigators’ Prize za najlepszą prezentację ustną w dziedzinie nauk podstawowych, przyznana na 34. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego (2009)
 • Stypendium wyjazdowe Brytyjskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Society for Endocrinology) (2009)