O projekcie:

Podziel się:

Aparatura badawcza (WP4)

Aby wzmocnić potencjał badawczy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu zostanie  kupiona specjalistyczna aparatura badawcza oraz wyposażenie do pracowni bioinformatycznej. Zakup będzie obejmował:

  • system do automatycznego konstruowania bibliotek PCR, oparty na technologii mikrofluidowej
  • stacja do oczyszczania rekombinowanych białek
  • zautomatyzowana platforma do detekcji multispektralnej fluorescencji, luminescencji i absorbancji wraz z robotem i płuczką
  • system do wysokoprzepustowego oczyszczania DNA i RNA
  • zestaw do mikrodyssekcji laserowej
  • zestaw do średnio-przepustowego sekwencjonowania genomowego
  • wyposażenie do pracowni bioinformatycznej