O projekcie:

Podziel się:

Obszary badawcze

Badanie przeciwnowotworowego działania terapii fotodynamicznej (PDT)
oraz związków indukujących stres siateczki śródplazmatycznej.

Lider: prof. dr hab. med. Jakub Gołąb (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partnerzy: KU Leuven Belgia, University College Dublin, Irlandia.

Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20
w leczeniu nowotworów.

Lider: dr Magdalena Winiarska (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partner: Université de la Mediterranée, Marseille, Francja.

Badanie i identyfikacja potencjalnych cząsteczek docelowych
oraz markerów skuteczności leczenia przewlekłej białaczki szpikowej.

Lider: dr med. Tomasz Stokłosa (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partner: University Hospital of Ulm, Niemcy.

Mechanizmy naczyniowe tworzenia się przerzutów nowotworowych.

Lider: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partner: Karolinska Institutet, Stockholm, Szwecja.

Badanie inhibitorów metaloproteazy w raku gruczołu krokowego.

Lider: dr hab. med. Paweł Włodarski (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partnerzy: Radboud University Medical Center Nijmegen, Holandia; Saarland University, Niemcy.

Badanie roli wariancji w sekwencji mikroRNA
w skuteczności leczenia nowotworów.

Lider: dr hab. med. Krystian Jażdżewski (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partnerzy: University of Ferrara, Włochy; Leeds Institute for Molecular Medicine, University of Leeds, Wielka Brytania.

Badanie krążących komórek nowotworowych
w diagnostyce raka jelita grubego.

Lider: dr med. Piotr Religa (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partner: Karolinska Institutet, Stockholm, Szwecja.

Molekularne i genomowe badania dotyczące kancerogenezy związanej
z zakażeniem wirusami brodawczaka ludzkiego.

Lider: prof. dr hab. med. Sławomir Majewski (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partner: University of Cologne, Niemcy.

Badanie inhibitorów proteasomów oraz mechanizmów fałdowania białek
jako potencjalnych celów personalizowanych terapii nowotworów.

Lider: dr hab. med. Dominika Nowis (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partner: University of Verona, Włochy.

Rola peroxyredoksyny 1 w ludzkich nowotworach.

Lider: dr med. Radosław Zagożdżon (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Partnerzy: University College Dublin; Beaumont Hospital.