Zespół badawczy Rafała Płoskiego

team_ploski

Zespół badawczy Rafała Płoskiego

Skład zespołu

  • prof. dr hab. med. Rafał Płoski
  • dr med. Grażyna Kostrzewa
  • dr Joanna Kosińska
  • dr Lech Trzeciak
  • Konrad Szymański

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Rafał Płoski )

Impact Factor:
355
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2 278
Indeks Hirscha:
25

Biogram lidera

Rafał Płoski

prof. dr hab. med., absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł lekarza (1990); tytuł doktora n. med. otrzymał na Uniwersytecie w Oslo (1995). Zainteresowania prof. Płoskiego dotyczą zróżnicowania genetycznego człowieka w kontekście problematyki medycznej, antropologicznej oraz zagadnień związanych z identyfikacją osobniczą na potrzeby medycyny sądowej. Dorobek naukowy prof. Płoskiego to ponad 100 prac opublikowanych w piśmiennictwie międzynarodowym, które łącznie były cytowane około 2200 razy. Obecnie prof. Płoski kieruje zespołem Zakładu Genetyki Medycznej WUM, a jego działalność koncentruje się na zastosowaniu najnowocześniejszych technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA w diagnostyce medycznej. Istotna część realizowanych projektów dotyczy wykorzystania tych metod do wykrywania mutacji prowadzących do powstania nowotworów.