Zespół badawczy Piotra Religi

team_religa

Zespół badawczy Piotra Religi

Skład zespołu

  • dr med. Piotr Religa
  • dr Marzena Łazarczyk
  • dr Sharan Arand
  • dr Oksana Kovtonyuk
  • dr Joanna Soin
  • dr Varsha Prakash

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Piotr Religa)

Impact Factor:
186
Liczba cytowań
(Google Scholar): 901
Indeks Hirscha:
14

Obszar badawczy

Najnowsze badania pokazują, że liczba krążących komórek nowotworowych (CTC) we krwi stanowi niezależny czynnik prognostyczny, umożliwiający ocenę czasu przeżycia pacjentów na każdymetapie rozwoju choroby nowotworowej. Nie wiadomo dokładnie, jakie czynniki związane z guzem oddziałują na liczbę CTC oraz dlaczego liczba CTC jest tak silnie skorelowana z czasem przeżycia. Mechanizmy oddziaływania czynników naczyniowych na rozprzestrzenianie się guza i liczbę CTC nie zostały jeszcze całkowicie poznane. Na podstawie wyników analizy histomorfologicznej guzów zespół stwierdził w ostatnim czasie, że liczba i struktura naczyń w obrębie guza to lepszy predyktor rozprzestrzeniania się guza i CTC w porównaniu z wielkością guza. Uważa się, że czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF) to podstawowe czynniki kontrolujące stabilność naczyniową w guzach, jednakże nie oszacowano, jaki udział w rozprzestrzenianiu się CTC mają inne ważne czynniki. Badania te pozwolą ustalić, w jaki sposób elementy związane z guzem można wykorzystać w diagnostyce i leczeniu raka.

Znaczącą rolę w badaniu oddziaływania czynników naczyniowych na liczbę CTC i powstawanie przerzutów odgrywają modele implantacji znakowanych komórek guza u myszy oraz genetyczne modele raka jelita grubego i raka piersi u myszy. Liczba CTC jest skorelowana ze strukturą naczyniową guza oraz ekspresją czynników wzrostu/chemokin oddziałujących na strukturę naczyniową i rozprzestrzenianie się guza. Celem badań jest określenie zależności pomiędzy charakterystyką naczyniową i liczbą CTC. W procesie diagnostyki raka oraz oznaczania liczby CTC zostaną wykorzystane nowe techniki, np. mikroskopia ramanowska i kateter magnetyczny.

Ponadto zespół wykorzystuje swoje badania do analizy histologicznego materiału klinicznego i czynników klinicznych w zależności od liczby CTC w przypadku raka okrężnicy w celu ustalenia ich znaczenia klinicznego.

Wyniki naukowe niniejszej propozycji będą mogły być wykorzystane do opracowania nowych strategii i wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia raka.