Zespół badawczy Magdaleny Winiarskiej

team_winiarska

Zespół badawczy Magdaleny Winiarskiej

Skład zespołu

  • dr Magdalena Winiarska
  • dr Beata Pyrzyńska
  • Kamil Bojarczuk
  • Małgorzata Wańczyk
  • Michał Dwojak
  • Nina Miązek
  • Piotr Zapała
  • Marta Siernicka

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Magdalena Winiarska)

Impact Factor:
136
Liczba cytowań
(Google Scholar): 963
Indeks Hirscha:
18

Obszar badawczy

Badania zespołu prowadzonego przez dr. Winiarską dotyczą poszukiwania mechanizmów związanych z działaniem przeciwnowotworowym przeciwciał rozpoznających cząsteczkę CD20. Cząsteczka CD20 jest białkiem występującym na powierzchni zarówno prawidłowych, jak i zmienionych nowotworowo limfocytów B. Stanowi ona doskonały cel dla terapii z użyciem przeciwciał monoklonalnych, powszechnie stosowanych w klinicznym leczeniu rozrostów nowotworowych wywodzących się z limfocytów B, takich jak chłoniaki nieziarnicze i przewlekła białaczka limfatyczna. Chociaż terapia z wykorzystaniem przeciwciał anty-CD20 charakteryzuje się wysoką skutecznością, niską toksycznością i niewielkimi działaniami niepożądanymi w porównaniu z innymi metodami terapeutycznymi, u znacznej części pacjentów dochodzi do rozwoju oporności na nią. Do tej pory niezidentyfikowano jednoznacznie przyczyn tego zjawiska.

Działanie przeciwnowotworowe przeciwciał anty-CD20 jest związane z aktywacją mechanizmów efektorowych zależnych od układu odpornościowego – kaskady dopełniacza (CDC), cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC) oraz immunofagocytozy. Wykazano, że skuteczność przeciwciał anty-CD20 zależy w dużej mierze od ilości antygenu CD20 w błonie komórek nowotworowych.

Celem badań zespołu prowadzonego przez dr Winiarską jest identyfikacja czynników odpowiedzialnych za rozwój oporności na działanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20. W swojej pracy naukowcy koncentrują się na poszukiwaniu sposobów na regulację ekspresji antygenu CD20 w komórkach nowotworowych.

W stosunku do istniejących już badań wyniki prowadzonych przez zespół dr Winiarskiej eksperymentów wnoszą nową wiedzę o losach CD20 w komórce oraz czynnikach wpływających na zdolność przeciwciał anty-CD20 do indukcji CDC oraz ADCC. W przyszłości mogą one przyczynić się do wytypowania na poziomie molekularnym najlepszych schematów terapeutycznych z zastosowaniem przeciwciał anty-CD20 oraz do poprawy efektów leczenia pacjentów chorujących na rozrosty hematologiczne wywodzące się z linii rozwojowej limfocytów B.