Podziel się:

Anna Wójcicka

Anna Wójcicka

Dr n. med. Anna Wójcicka jest zatrudniona w Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Jest absolwentką Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim (2006). Ukończyła studia doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz podyplomowe studia Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie (2004), w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie (2011) oraz w Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University w Columbus (2011-12). Jest współautorem 12 publikacji naukowych i rozdziału „Molekularne podstawy sygnalizacji hormonalnej” w podręczniku „Endokrynologia Kliniczna” wydanego w 2012 r. przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne. Otrzymała nagrody i stypendia Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych FEBS (2011), Brytyjskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (2011, 2009), Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego (2011, 2009), oraz Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia (2009, 2011, 2012).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół roli hormonów tarczycy oraz mikroRNA w patogenezie nowotworów człowieka. Aktualnie bierze udział w realizacji projektów badawczych mających na celu określenie molekularnych podstaw nowotworów gruczołu tarczowego, jelita grubego i wątroby.