Zespół badawczy Krystiana Jażdżewskiego

team_jazdzewski

Zespół badawczy Krystiana Jażdżewskiego

Skład zespołu

 • prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski
 • dr hab. n. med. Anna Wójcicka
 • dr n. med. Michał Świerniak
 • dr Monika Maciąg
 • dr n. med. Natalia Fedoryszak - Kuśka
 • Agnieszka Czajka
 • Kinga Dymecka
 • Monika Kolanowska
 • Marta Kotlarek
 • Anna Kubiak
 • Wojciech Gierlikowski

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Krystian Jażdżewski)

Impact Factor:
103
Liczba cytowań
(Google Scholar) 2072
Indeks Hirscha:
12

Patenty i zgłoszenia patentowe

Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowy RP dnia 15.10.2013. Tytuł: Sposób diagnozowania raka wątrobowokomórkowego, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania zmiany chorobowej w obrębie wątroby, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatności pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierający takie markery zestaw diagnostyczny.

Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowy RP dnia 14.11.2013. Tytuł: Sposób diagnozowania raka brodawkowatego tarczycy, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania nowotworu tarczycy, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatności pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierający takie markery zestaw diagnostyczny.