Zespół badawczy Magdaleny Winiarskiej

team_winiarska

Zespół badawczy Magdaleny Winiarskiej

Skład zespołu

  • dr Magdalena Winiarska
  • dr Beata Pyrzyńska
  • Kamil Bojarczuk
  • Małgorzata Wańczyk
  • Michał Dwojak
  • Nina Miązek
  • Piotr Zapała
  • Marta Siernicka

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Magdalena Winiarska)

Impact Factor:
136
Liczba cytowań
(Google Scholar) 963
Indeks Hirscha:
18

Nagrody i wyróżnienia

Magdalena Winiarska:

2006 – stypendium ASH (American Society of Hematology) – pobyt w Children’s Cancer Research Institute, University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA

2007 – Stypendium doktoranckie L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki

2007 – Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2009 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

2009 – wyróżnienie w konkursie „Innowator Mazowsza”

2011—2014 – stypendium naukowe MNiSW dla wybitnego młodego naukowca

2012 – Nagroda tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami“

Kamil Bojarczuk:

2011 – Nagroda im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski

2011 – nagroda im. dr Wacława Mayzla Polskiej Akademii Nauk

2011—2012 – stypendium Fundacji Przedsiębiorczości Akademickiej dla jednego z 12 najlepszych doktorantów z Województwa Mazowieckiego

Małgorzata Wańczyk:

2011 – Nagroda specjalna w konkursie „Dziewczyny przyszłości” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz magazyn ELLE