Podziel się:

Beata Pyrzyńska

beata-pyrzynska

Beata Pyrzyńska jest absolwentką Wydziału Biologii UW. Podczas studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie odbyła staże zagraniczne dzięki stypendium TEMPUS, pozwalającym na odbycie praktyk w Instytucie Patologii Ogólnej w Perugii, we Włoszech, oraz dzięki stypendium EMBO, które umożliwiło kilkumiesięczną współpracę z Narodowym Centrum Biotechnologii (CNB) w Madrycie. Jako doktorantka otrzymała też kilka stypendiów na wyjazdy konferencyjne z FEBS-u oraz Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej. W roku 2000 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała jej stypendium dla młodych zdolnych naukowców. W roku 2001 dr Pyrzyńska otrzymała też nagrodę za najlepszą pracę doktorską w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

W roku 2002 dr Pyrzyńska wyjechała do USA na staż podoktorski w Winship Cancer Institute na Uniwersytecie Emory w Atlancie, gdzie pracowała w Laboratorium Neuro-Onkologii Molekularnej. W tym czasie uzyskała stypendia naukowe z NATO i z American Brain Tumor Association. W roku 2006 dr Pyrzyńska wróciła do Polski, aby podjąć pracę w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, gdzie wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie naukowe badała szlaki przekazywania sygnału, generowane na poziomie endosomów i wpływające na rozwój nowotworów. Ostatnio dr Pyrzyńska została wybrana podczas rekrutacji do programu BASTION, aby pracować w Zakładzie Immunologii WUM.

Doświadczenie naukowe dr Pyrzyńskiej obejmuje zagadnienia z biologii nowotworów i terapii anty-nowotworowej, w szczególności zagadnienia związane z regulacją szlaków przekazywania sygnału w komórce, prowadzących do zmian w ekspresji genów i ostatecznie do procesów nowotworzenia. Poza podstawowymi metodami biologii molekularnej dr Pyrzyńska miała okazję zdobyć nieco doświadczenia w analizach bioinformatycznych, mikromacierzowych i proteomicznych. Jest autorem i współ-autorem artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, takich jak: JBC, Oncogene, Cancer Res., Mol Oncol., J Clin Invest., J Cell Sci.