Podziel się:

Joanna Drzewińska-Chańko

Joanna Drzewińska

Joanna Drzewińska-Chańko dr n. biol., absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat w dziedzinie nauk biologicznych obroniła w 2010 roku w Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku pracowała naukowo w projekcie  „Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej” realizowanym na Uniwersytecie Łódzkim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2012 roku pracowała jako PostDoc w projekcie „Biologiczne właściwości i biomedyczne zastosowania dendrymerów” realizowanym w ramach programu TEAM w Katedrze Biofizyki Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego.  Obecnie pracuje na stanowisku doświadczonego badacza w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu BASTION.