O projekcie:

Podziel się:

Materiały do pobrania

Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej PARP PDF

Komercjalizacja badan naukowych w Polsce W. Orlowski PDF

Komercjalizacja – przewodnik MNiSW PDF

Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach finansowanych ze środków publicznych badań – tworzenie  europejskich wytycznych PDF

Strategia innowacyjna dla UE PDF

Transfer technologii w krajach w trakcie przeobrażeń – Rekomendacje i zalecenia WIPO PDF

Przekształcanie nauki w innowacje PDF

Prawo własności przemysłowej – Ustawa PDF

Projekt przewodni strategii Europa 2020 – PDF