Podziel się:

Oksana Kovtonyuk

oksana-k

Dr Oksana Kovtonyuk ukończyła Wydział Nauk Przyrodniczych Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki na Ukrainie, w 2000 roku. Następnie, w 2008 roku uzyskała stopień doktora z zakresu onkologii w Instytucie Patologii Eksperymentalnej, Onkologii i Radiobiologii Ukraińskiej Akademii Nauk. Jej praca doktorska dotyczyła równowagi proteinazowej w trakcie wzrostu nowotworów złośliwych z wywołaną opornością na cisplatynę. W latach 2004-2009 zajmowała stanowisko pracownika naukowego na Wydziale Mechanizmów Terapii Antyrakowej, w Instytucie Patologii Eksperymentalnej, Onkologii i Radiobiologii Ukraińskiej Akademii Nauk. W 2009 roku otrzymała stypendium podoktorskie Marii-Curie w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej i w latach 2009-2010 pracowała jako postdoc na Unwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2011-2012 była pracownikiem naukowym na Narodowym Uniwersytecie Kijowskim im. Tarasa Szewczenki, na Ukrainie.
Dr Kovtonyuk jest obecnie zatrudniona w ramach projektu BASTION jako postdoc, w zespole dr. Piotra Religi.