Zespół badawczy Radosława Zagożdżona

Radoslaw_Zagozdzon_team_for_Michal

Zespół badawczy Radosława Zagożdżona

Skład zespołu

  • dr med. Radosław Zagożdżon
  • dr Małgorzata Bajor
  • dr Paweł Gaj
  • Piotr Stawiński
  • Sławomir Gruca
  • Agata Zych
  • Paulina Nadkowska
  • Anna Czekalska

Dane bibliometryczne
lidera grupy (Radosław Zagożdżon)

Impact Factor:
151,7
Liczba cytowań
(Google Scholar) 744
Indeks Hirscha:
15

Nagrody i wyróżnienia

Radoslaw Zagożdzon

Nagrody, wyróżnienia i granty zespołu

1998 – Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

1999 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

2000 – Stypendium KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2002—05 – Postdoctoral Traineeship Award from U.S. Department of Defense

2003—04 – Linda Favero Grant from American Brain Tumor Association

2005—07 – Grant from Children’s Neuroblastoma Cancer Foundation

2009—10 – Marie Curie International Reintegration Grant from European Commission

2012 – ICRETT Award