Podziel się:

Magdalena Banach-Orłowska

Magda Banach-Orlowska

dr biochemii, absolwentka  Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu  Warszawskiego. Doktorat w dziedzinie biochemii obroniła w 2005 roku w Instytucie Biochemii i Biofizyki, PAN. W latach 2005‒2006 pracowała jako asystent w Instytucie Biochemii i Biofizyki, PAN, a w latach 2006‒2013 obywała staż podoktorski w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Obecnie zajmuje stanowisko badacza w zespole dr. hab. Pawła Włodarskiego w  Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu BASTION.

Doktor Banach-Orłowska jest autorką i  współautorką publikacji naukowych, zarówno oryginalnych, jak i przeglądowych. Badania prowadzone przez dr Banach-Orłowską były w przeszłości wspierane przez prestiżowe stypendia i granty przyznawane przez Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START, grant w ramach programu POMOST). Praca doktorska Magdaleny Banach-Orłowskiej została wyróżniona nagrodą Instytutu Biochemii i Biofizyki oraz nagrodą Prezesa Rady Ministrów.